Fakta


Åbningstider:

Mandag til torsdag: kl. 6.30 -16.30

Fredag: kl. 6.30-16.00.


Oversigt over lukkedage i 2024
Børnehuset er åbent fra 2. januar 2024 kl. 6.30


Uge 7 - vinterferie
Torsdag d. 15. februar 2024 børnehuset er lukket
Fredag d. 16. februar 2024 børnehuset er lukket


Uge 19 – Kristi Himmelfartsferie
Fredag d. 10. maj 2024 børnehuset er lukket


Uge 23 – Grundlovsdag
Onsdag d. 5. juni 2024 børnehuset er lukket


Uge 28, 29 og 30 – Sommerferie
Mandag d. 8. juli til og med fredag d. 26. juli børnehuset er lukket
Juli måned er betalingsfri


Uge 42 – efterårsferie
Torsdag d. 17. oktober 2024 børnehuset er lukket
Fredag d. 18. oktober 2024 børnehuset er lukket


Uge 52 og uge 1– juleferie
Mandag d. 23. december 2024 børnehuset er lukket

Tirsdag d. 24. december 2024 børnehuset er lukket

Fredag d. 27. december 2024 børnehuset er lukket

Mandag d. 30. december 2024 børnehuset er lukket
Tirsdag d. 31. december 2024 børnehuset er lukket
Onsdag d. 1. januar 2025 børnehuset er lukket


Børnehuset åbner igen torsdag d. 2. januar 2025 kl. 6.30


Dagtilbudstakster for 2024:

Byrådet i Viborg Kommunes har vedtaget følgende takster for 2024


Vuggestue fuldtidsplads kr. 4.284,00 månedligt, juli måned er betalingsfri
Vuggestue deltidsplads kr. 3.213,00 månedligt, juli måned er betalingsfri (max 25 timer i tidsrummet 8.00 – 13.00)


Børbehave fuldtidsplads kr. 2.215,00 månedligt, juli måned er betalingsfri
Børnehave deltidsplads kr. 1.661,00 månedligt, juli måned er betalingsfri (max 25 timer i tidsrummet 8.00 – 13.00)


Der udover betales 135 kr. til frugt pr. barn pr mdr.

Der gives søskenderabat i børnehave/vuggestue/dagpleje: halv pris på den billigste plads.

Friplads til vuggestue og børnehave kan søges hos hjem kommunen og tildeles efter husstandens samlede A-indkomst.


Optagelse:

Der optages op til 35 fuldtidsbørn i Vores Naturbørnehus. Søskende til børn i vuggestue eller børnehaven er dog altid sikret optagelse.

Hvis det skønnes pædagogisk forsvarligt kan bestyrelsen i samråd med den daglige leder give dispensation for ovenstående regler. Tilmeldingsblanket kan hentes her.


Tilsynsrapporter:

Tilsynsrapporten 2022

Tilsynsrapporten 2020

Tilsynsrapporten 2018

Tilsynsrapporten 2017

Tilsynsrapporten 2016Vores Naturbørnehus | CVR: 27707343 | Kløservejen 3, Sahl, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: 8668 0344 | mail@vores-naturbornehus.dk