Fakta


Åbningstider:

Mandag til torsdag: kl. 6.15 -16.30

Fredag: kl. 6.30-16.00.


Lukkedage 2022:

Nytår:

Weekend
Vinterferie:

Torsdag d. 17. februar

Fredag d. 18. februar
Kristi Himmelfartsferie:

Fredag d. 27. maj
Sommerferie:

Uge 28, 29, 30 OBS – Viborg Kommune har rykket sommerferien
Efterårsferie:

Torsdag d. 20. oktober
Fredag d. 21. oktober
Juleferie:

Fredag d. 23. december
Lørdag d. 24. december
Tirsdag d. 27. december
Onsdag d. 28. december
Torsdag d. 29. december
Fredag d. 30. december


Forældrebetaling 2022:

Vuggestue fuldtidsplads kr. 3.690, 00 månedligt, juli måned er betalingsfri
Vuggestue deltidsplads kr. 2.214,00 månedligt, juli måned er betalingsfri (max 25 timer i tidsrummet 8.00 – 13.00)


Børbehave fuldtidsplads kr. 2004,00 månedligt, juli måned er betalingsfri
Børnehave deltidsplads kr. 1.202,00 månedligt, juli måned er betalingsfri (max 25 timer i tidsrummet 8.00 – 13.00)


Priser følger taksterne for vuggestue og børnehave i Viborg kommune.

Der udover betales 125 kr. til frugt/eftermiddagsmad pr. barn pr mdr.

Der gives søskenderabat i børnehave/vuggestue/dagpleje: halv pris på den billigste plads.

Friplads til vuggestue og børnehave kan søges hos hjem kommunen og tildeles efter husstandens samlede A-indkomst.


Optagelse:

Der optages op til 35 fuldtidsbørn i Vores Naturbørnehus. Søskende til børn i vuggestue eller børnehaven er dog altid sikret optagelse.

Hvis det skønnes pædagogisk forsvarligt kan bestyrelsen i samråd med den daglige leder give dispensation for ovenstående regler. Tilmeldingsblanket kan hentes her.


Tilsynsrapporter:

Tilsynsrapporten 2020

Tilsynsrapporten 2018

Tilsynsrapporten 2017

Tilsynsrapporten 2016Vores Naturbørnehus | CVR: 27707343 | Kløservejen 3, Sahl, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: 8668 0344 | mail@vores-naturbornehus.dk