Bestyrelse

Formand

Jens-Peter Lundgaard


Næstformand

Karina Jensen


Ekstern kasser

Inge Møller


Sekretær

Jens Martin Mølgaard


Bestyrelsesmedlem / Tovholder på arbjedsdag

Anders Aaen Mortensen


Bestyrelsesmedlem/

Kontaktperson i forældreråddet

Brian Bechmann Andersen


Suppleant

Dennis Dalsgaard


Suppleant

Vores Naturbørnehus | CVR: 27707343 | Kløservejen 3, Sahl, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: 8668 0344 | mail@vores-naturbornehus.dk