Kontakt


Interesserede er meget velkommen til at besøge Vores Naturbørnehus.


Besøg aftales på telefon nr.: 86 68 03 44 eller mail: mail@vores-naturbornehus.dk

 
 
 
 


Vores Naturbørnehus | CVR: 27707343 | Kløservejen 3, Sahl, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: 8668 0344 | mail@vores-naturbornehus.dk